Beëindiging judolessen in De Parel

22 juli 2016

Na een lange periode van judolessen in Fijnaart lijkt nu toch het doek te vallen voor deze activiteit in ons dorp.
Jarenlang werden trainingen verzorgt door dhr. Ad Knappers, een regionale bekendheid in de judowereld die decennia lang vele belangstellenden op de tatami (judomat) mocht ontvangen en vertrouwd mocht maken met de edele sport van zelfverdediging.

Na het plotseling overlijden van dhr. Knappers in 2007 werden in Fijnaart deze activiteiten voortgezet door een nieuw opgerichte vereniging; " Sakura ". Bestuurlijk heeft het binnen de vereniging altijd een beetje gerommeld. Na het vertrek van enkele vooraanstaande leden en delen van het bestuur werd de financiële positie van de vereniging echter steeds moeilijker waarna de vereniging haar activiteiten stop zette.
 
Na dhr. Knappers vond De Parel het belangrijk de grote groep belangstellenden en leden bij elkaar te houden en judolessen in Fijnaart te blijven aanbieden. De Parel heeft hiervoor toen een voorstel gedaan, maar was blij met een ander initiatief dat enkele vooraanstaande leden toen namen. Zij richtten toen judovereniging "Sakura" op. Met veel energie, investeringen en ordening zijn zij toen aan deze uitdaging begonnen. De beëindiging van de activiteiten van Sakura verliep echter zo onduidelijk dat De Parel hier pas een paar maanden na dit feit op in kon spelen. Zij richtte hiervoor "Budoclub De Parel" op en stelde de judoleraar Edwin van Zon aan als trainer.

Hij moest proberen de teloorgegane vereniging weer van de grond te krijgen en de belangstellenden weer een tatami in Fijnaart te bieden. Ondanks alle inspanningen heeft dit niet geleid tot voldoende geïnteresseerden die bereid zijn contributie te betalen voor het komend jaar. Hierdoor zijn ontstond de noodzaak de judolessen binnen De Parel met ingang van seizoen 2016 / 2017 te beëindigen.
 
Walter van de Parel.