Skip to main content

Over ons

Management

Een moderne, duurzame exploitatie start met een gedegen bedrijfsvoering. Privatisering en professionalisering is in goede handen bij Pagie beheer B.V., een betrouwbare en stabiele onderneming van de Roosendaler Walter Pagie.

Walter Pagie (1959) is een gekwalificeerd marketeer, sportman en reeds jarenlang manager van een aantal ondernemingen. Steeds meer wordt hij geconsulteerd bij soortgelijke projecten als De Parel. Zijn specialisatie betreft in die hoedanigheid sport, sportmarketing en commercie. Pagie voert binnen De Parel het algemeen management en is eerst verantwoordelijke. Zijn taken omvatten directie, algemeen beheer, financiële zaken, administratie, personeelzaken, klantenwerving en beheer.

Missie en beleid

De missie van Pagie Beheer B.V. betreffende De Parel is het streven naar totale kwaliteit en algehele tevredenheid van gebruikers, de opdrachtgevers, medewerkers en exploitant. Voor al onze activiteiten staan de begrippen maatwerk, flexibiliteit en een persoonlijke aanpak hoog in het vaandel. Dit houdt in dat binnen de capaciteiten van M.F.C. De Parel gestreefd zal worden naar gerechtvaardigde waardering van haar dienstverlening. De Parel zal dit doel bereiken d.m.v. pro-actief handelen en de voortdurende verbetering van haar bedrijfsprocessen.

De Parel streeft naar een win-win situatie voor alle belanghebbenden;

 • De Parel wil tot de grotere moderne horecavoorzieningen behoren;
 • De Parel wil zich gedragen als een plezierige con-collega;
 • De Parel wil herkenbaar zijn door flexibiliteit en persoonlijke aanpak;
 • De diensten die De Parel biedt hebben een goede prijs/kwaliteit verhouding;

De Parel wil haar werknemers een prettig werkklimaat bieden, dat leidt tot initiatief;
De Parel biedt haar werknemers alle kansen tot ontplooiing;
De Parel werkt 100% volgens gestelde regels en wetgeving.

Doelen

In het algemeen streeft eigenaar Pagie Beheer B.V. naar een optimaal gebruik van M.F.C. De Parel; kwantitatief een maximale bezetting met dito resultaat en kwalitatief de best mogelijke voorziening, een gastvrij klimaat voor zowel gasten als medewerkers. Ondanks de omvang van De Parel doen we geen concessies aan de persoonlijke benadering en zullen zoveel mogelijk aan de wensen van onze klanten te beantwoorden. In het kort samengevat streven wij de volgende doelstellingen na:

 • gastvrij klimaat;
 • voortdurende aandacht voor optimale benutting van de capaciteit;
 • verhoging van zowel omzet als marge;
 • optimaliseren van de interne en externe communicatie;
 • optimaliseren van de Multi functionaliteit;
 • het 'wij-gevoel' onder de medewerkers versterken;
 • kwantificeren van ervaringen en enquêteresultaten, evenals bijsturen en verbeteren;
 • het zoveel mogelijk voldoen aan de vraag van de klant;
 • optimaliseren van de horecavoorzieningen.
Over ons
Over ons
Neem direct contact op: