• slideshowparel2.jpg
 • slideshowparel3.jpg
 • slideshowparel4.jpg
 • slideshowparel1.jpg

Visie

De missie van Pagie Beheer B.V. betreffende De Parel is het streven naar totale kwaliteit en algehele tevredenheid van de gebruikers, de opdrachtgever, de medewerkers en de exploitant. Voor al onze activiteiten staan de begrippen maatwerk, flexibiliteit en een persoonlijke aanpak hoog in het vaandel. Dit houdt in dat binnen de capaciteiten van De Parel gestreefd zal worden naar gerechtvaardigde waardering van haar dienstverlening. Zij zal dit doel bereiken d.m.v. pro-actief handelen en de voortdurende verbetering van haar bedrijfsprocessen.

 • De Parel wil tot de grotere horecavoorzieningen van de gemeente behoren;
 • De Parel wil zich gedragen als een plezierige con-collega;
 • De Parel wil herkenbaar zijn door flexibiliteit en persoonlijke aanpak;
 • De diensten die De Parel biedt hebben een goede prijs/kwaliteit verhouding;
 • De Parel wil haar werknemers een prettig werkklimaat bieden, dat leidt tot initiatief;
 • De Parel biedt haar werknemers alle kansen tot ontplooiing;
 • De Parel streeft naar een win-win situatie voor alle belanghebbenden.


In het algemeen streeft Pagie ernaar om De Parel kwantitatief tot de grotere en tot de kwalitatief betere voorzieningen van Nederland te laten behoren. In de optiek van Pagie streeft het De Parel naar een gastvrij klimaat voor zowel gasten als medewerkers. Ondanks de grootte van De Parel proberen we geen concessies te doen aan de persoonlijke benadering en de deskundigheid. Het is dan ook van groot belang dat we op basis van reacties, een regelmatige gebruikersenquête en interne kwaliteitscontrole het beleid bijsturen en onze bedrijfsprocessen verbeteren. Daarnaast streven we in het komende jaar een aantal kwaliteitsdoelstellingen na, die als volgt kunnen worden samengevat:

 • Gastvrij klimaat;
 • Voortdurende aandacht voor optimale benutting van de capaciteit;
 • Verhoging van zowel omzet als kostenbesparing;
 • Optimaliseren van de interne en externe communicatie binnen een startende organisatie;
 • Optimaliseren van de De Parel.-identiteit.
 • Het 'wij-gevoel' onder de klanten en medewerkers versterken;
 • Kwantificeren van enquêteresultaten, evenals bijsturen en verbeteren;
 • Voldoen aan de klantvraag;
 • Optimaliseren van de horecavoorzieningen.
 • Pagie beheer participaties en exploitaties bv is een onderneming van Walter Pagie.

 

Voor reacties:

Algemeen: info@deparel.org
Persoonlijk: directie@deparel.org